Zakon o tužilaštvu Brčko Distrikta BiH

Objavljen: (Službeni glasnik Brčko Distrikta BiH, broj 19/07)

O zakonu: Ovim zakonom se uređuju opće nadležnosti i ovlaštenja Tužilaštva Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Tužilaštvo Distrikta), dužnosti i odgovornosti tužilaca, službenika i namještenika, unutarnja organizacija i poslovanje, javnost rada, finansiranje i druga pitanja od značaja za funkcioniranje Tužilaštva Distrikta.