Zakon o udruženjima i fondacijama BiH

Objavljen: (“Službeni glasnik BiH“, broj 76/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: osnivanje, organi i pravni položaj udruženja i fondacija, registracija, imovina, prestanak rada i brisanje iz Registra, statusne promjene i druga pitanja značajna za rad udruženja i fondacija koji izaberu da se registriraju u skladu s ovim zakonom na nivou Bosne i Hercegovine.