Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije BiH» broj 49/05 )

O zakonu: Ovim Zakonom uređuju se unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuje organizacija, rukovođenje i nadležnost Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), uključujući organizaciju, rukovođenje i nadležnost Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije), utvrđuju se međusobni odnosi Federalnog ministarstva i Uprave policije sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova ( u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim organima u Bosni i Hercegovini, uređuje stručno osposobljavanje policijskih službenika i druga pitanja od značaja za ostvarivanje funkcija Federacije u oblasti unutrašnjih poslova.