Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH 2014

Objavljen: ("Službene novine FBiH", broj 81/14)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se unutrašnji poslovi iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), utvrđuju nadležnost, organizacija i rukovođenje Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo), operativni i drugi policijski poslovi, međusobni odnosi Federalnog ministarstva i Federalne uprave policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije) sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) i drugim organima u Bosni i Hercegovini, školovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje kadrova, radni odnosi i druga pitanja od značaja za ostvarivanje nadležnosti Federacije u oblasti unutrašnjih poslova.