Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine

Objavljen: (SL. GLASNIK BiH, broj: 30/03, 42/04, 50/08 i 76/11)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se uslovi i način upotrebe i zaštite naziva Bosne i Hercegovine.