Zakon o upravi BiH

Objavljen: ("Službeni glasnik BiH ", broj 72/17)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se organizacija uprave institucija Bosne i Hercegovine u pogledu položaja, uloge, ustrojstva, ovlaštenja i obaveza organa uprave i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad tih organa u vršenju poslova uprave.