Zakon o upravnom postupku BiH

Objavljen: (SL. GLASNIK BiH, broj 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila upravnog postupka po kojima postupaju organi uprave Bosne i Hercegovine kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkih lica, pravnih osoba ili drugih stranaka u upravnim stvarima koje su u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.