Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o upravnom postupku FBiH

Objavljen: (Službene novine FBiH br. 2/98 i br. 48/99)

O zakonu: Po ovom zakonu dužni su postupati organi uprave Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija) i organi uprave kantona, kao i gradske i općinske službe za upravu i drugi organi (u daljnjem tekstu: organi) kad u upravnim stvarima, neposredno primjenjujući propise, rješavaju o pravima, obavezama ili pravnim interesima građana, pravnih lica ili drugih stranaka.