Zakon o ustupanju predmeta od strane međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju tužilaštvu Bosne i Hercegovine i korištenju dokaza pribavljenih od međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u Bosni i Hercegovini

Objavljen: (Službeni glasnik BiH)

O zakonu: Odredbama ovog zakona propisuje se postupak ustupanja predmeta koje Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (u daljem tekstu: MKSJ) ustupa Tužilaštvu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Tužilaštvo), kao i korištenje dokaza koje je MKSJ pribavio u postupku pred sudovima u Bosni i Hercegovini.