Zakon o vanparničnom postupku FBiH

Objavljen: ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/1998, 39/2004, 73/2005, 80/2014 - dr. zakon i 11/2021)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila po kojima sudovi postupaju i odlučuju o osobnim, obiteljskim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima koji se po zakonu rješavaju u vanparničnom postupku.