Zakon o vanparničnom postupku RS

Objavljen: ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/2009 i 91/2016)

O zakonu: Ovim zakonom utvrđuju se pravila vanparničnog postupka po kojima sudovi ili drugi organi postupaju i odlučuju o ličnim, porodičnim, imovinskim i drugim pravima i pravnim interesima koji se po zakonu rješavaju u vanparničnom postupku.