Zakon o vijeću ministara BiH

Objavljen: (''SL. GLASNIK BiH'', br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07, 24/08)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se, u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, prava, dužnosti i odgovornosti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara), njegovo ustrojstvo, način rada i odlučivanja, prava i dužnosti predsjedavajućeg, zamjenika predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara, kao i odnos Vijeća ministara u vršenju funkcija prema drugim tijelima vlasti Bosne i Hercegovine.