Zakon o visini stope zatezne kamate na neizmirena dugovanja FBiH

Objavljen: («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 56/04»)

O zakonu: Ovim Zakonom propisuje se način obračuna zateznih kamata po neizmirenim dugovanjima nastalim na osnovu ugovora iz dužničko-povjerilačkih odnosa u periodu od 01.12.1989. godine do stupanja na snagu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/98 i 51/01).