Zakon o zabrani diskriminacije BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH br.)

O zakonu: Ovim zakonom uspostavlja se okvir za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.