Advokat

Saša Mehmedagić

Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama BiH

Objavljen: (“Službeni glasnik BiH“, broj 103/09)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se dug i garancije Bosne i Hercegovine, način i postupak zaduživanja, osiguranje sredstava za otplatu duga, izdavanje garancija i emisija vrijednosnih papira, rezervne mjere i njihova primjena, vođenje evidencija o dugu i garancijama, te druga pitanja koja se odnose na dug i garancije Bosne i Hercegovine.