Zakon o zaštiti oznaka geografskog porijekla BiH

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 53/10)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: način sticanja, održavanje, sadržaj, prestanak i pravna zaštita oznaka geografskog porijekla u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: BiH).