Zakon o zaštiti topografije integriranog kola

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 53/10)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se: topografija integriranog kola, uslovi zaštite topografije integriranog kola, prava njenog stvaraoca, odnosno stvaraočevog poslodavca ili lica koje je naručilo njenu izradu, kao i način i ostvarivanje tog prava.