Zakon o zaštiti životne sredine RS

Objavljen: (Broj: 02/3-446-1/07 PREDSJEDNIK Datum, 28. mart 2007. godine)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se: (PREČIŠĆENI TEKST) I. OPŠTE ODREDBE Ciljevi zakona Član 1. - očuvanje, zaštita, obnova i poboljšanje ekološkog kvaliteta i kapaciteta životne sredine, kao i kvalitet života; - mjere i uslovi za upravljanje, očuvanje, i racionalno korištenje prirodnih resursa; - okvir pravnih mjera i institucija za očuvanje, zaštitu i poboljšanje zaštite životne sredine; - finansiranje aktivnosti vezanih za životnu sredinu; - poslovi i zadaci organa uprave predviđeni zakonom i podzakonskim aktima, te obaveze organa javne uprave.