Zakon o zateznoj kamati RS

Objavljen: (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 61/18)

O zakonu: Ovim zakonom uređuje se visina stope i način obračuna zatezne kamate u Republici Srpskoj u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze u domaćoj ili stranoj valuti.