Zakon o žigu

Objavljen: (Službeni glasnik BiH broj 53/10)

O zakonu: Ovim zakonom uređuju se način sticanja, održavanje, sadržaj, evidencija prometa, prestanak i zaštita žiga na teritoriji Bosne i Hercegovine