Zakon o zrakoplovstvu BiH

Objavljen: („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/09)

O zakonu: Ovim zakonom ure|uju se uslovi za siguran zračni saobraćaj u zračnom prostoru Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), koji se odnosi na: ovlaštenja u oblasti civilnog zrakoplovstva i kontrole zračnog saobraćaja, opšte uslove za zrakoplovstvo; obaveze i odgovornosti u pogledu zrakoplovne navigacije; inspekcijski i stručni nadzor; usluge u zrakoplovnoj plovidbi; aerodrome; potragu i spašavanje; avione; zrakoplovno ovlašteno i zrakoplovno stručno osoblje; zrakoplovne operatere i druge djelatnosti u zrakoplovstvu; istraživanje nesreća i incidenata; sigurnost civilnog zrakoplovstva i prekršaje u zrakoplovstvu.